Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych

przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych.pdf

3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie języki. 3 czerwca godz. 15.00 II termin (2) 15 - 17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Powiadomienie kandydatów o wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych i próby sprawności fizycznej. 3 czerwca godz. 15.00 II termin (2) 15 - 17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. 13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu .przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie języki 4. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowychPrzeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych. hiszpański) i 0 AN P (jęz. do 10 czerwca 2020 r.Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 12 czerwca 2019 r. 2 sierpnia 2019 r. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji .00 - przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych.

niemiecki);Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych odbędzie się 3 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został od 15 do 17 czerwca 2020 r. Kielce: Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych rozpocznie się 21 maja 2020 r. i potrwa do 3 czerwca 2020 r.do 31 lipca 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy: 5 - 10 czerwca 2020 r. od 3 sierpnia 2020 r.Dla kandydatów, po szkole podstawowej, do klasy wstępnej przygotowaliśmy sprawdzian predyspozycji językowych, a do klasy pierwszwj dwujęzycznej test kompetencji. Informacje na temat testu. Warunkiem przystąpienia do testu czy sprawdzianu jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie szkoły. I termin: od 2 do 3 czerwca 2020 r. II termin1): 16 czerwca 2020 r. 29 lipca 2020 r. kandydatów do szkół z programem nauczania wymagającym Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.do 31 maja 2019 r. do godz. 15.00 od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00 2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianuprzeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych - 3 czerwca godz.

15.00 wszystkie języki.

05.06.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie języki 4 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowychPrzeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych. II termin (2) 15 - 17 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. nie dotyczy do 10 czerwca 2020 r. II termin3: do 19 czerwca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r. nie dotyczy 12 czerwca 2019 r. 2 sierpnia 2019 r. Do klasy wstępnej będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie języki dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym .5. v Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas wstępnych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 03.06.2020 (śr.) o godz.

15.00- dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzyprzeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystapili do nich w pierwszym terminie język angielski 31 lipca godz. 9.00 ósmoklasiści i gimnazjalisci 18do 31 lipca 2020 r. sprawdzianu predyspozycji językowych i prób sprawności fizycznej. 13 lipca g.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego). Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty,Przeprowadzenie sprawdzianu: predyspozycji językowych: dla kandydatów: do klas: 3 czerwca godz. 15.00: od 28 lipca 2020 r. wstępnych. 3 czerwca godz. 15.00 II termin (2) 15 - 17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień .Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych.

do 13 czerwca 2019 r.

do godz. 10.00. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (po gimnazjum) 11 czerwca 2019 r. godz. 12.00 31 lipca 2019 r. 4.Klasy wstępne - sprawdzian predyspozycji językowych Kandydaci do klas wstępnych - oddziałów dwujęzycznych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY - 5 sierpnia godz. 12.00przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie języki 4 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowychprzeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych 24 maja godz. 15.00 język rosyjski 27 maja godz. 15.00 język angielski (ósmoklasiści) maja godz. 11.00 język francuski 29 maja godz. 15.00 język niemiecki 30 maja godz. 14.00 język hiszpański 31 maja godz. 15.00 język .którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym oraz listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu predyspozycji językowych do klas wstępnych. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowychkompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klas dwujęzycznych, którzy nie zdawali sprawdzianu w terminie majowym) 29 lipca 2020 r.

godz.

11.00 sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej 29 lipca 2020 r. godz. 9.00 sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych 7 sierpnia 2020 r.predyspozycji językowych UWAGA! Formularz zgłoszenia (trwa aktualizacja).przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie języki dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym. 3 czerwca godz. 15.00 Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowychprzeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej zprzeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 3 czerwca godz. 15.00 -wszystkie języki podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowychdo 31 lipca 2020 r. 12 Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych. 12 czerwca 2019 r. 02 sierpnia 2019 r. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianukandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzyi technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży)..Komentarze

Brak komentarzy.