Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach sprawdzian

dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach sprawdzian.pdf

i Gimnazjum. Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi.dodawanie ułamków, dodawanie ułamków o różnych mianownikach, dodawanie ułamków zwykłych, dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach, dodawanie ułamków kalkulator, dodawanie ułamków o różnych mianownikach klasa 5, odejmowanie i dodawanie ułamków, dodawanie ułamków zwykłych przykłady, dodawanie ułamków o różnych mianownikach zadania, dodawanie ułamków o .Uczniowie słownie interpretują algorytm dodawania ułamków zwykłych. Bardziej wypasioną wersję tej .Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach - Matematyka S.P. W dodawaniu i odejmowaniu „bierze udział" licznik, mianownik pozostaje bez zmiany. PrzykładyMateriał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 15 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych. C P 3 Opisywanie za pomocą ułamka zaznaczonej części figury. Nauczysz się rozwiązywać zadania tekstowe, w których występują ułamki.dla uczniów klasy pi ątej z zakresu ułamków zwykłych. BP 4 Porównywanie ułamków o różnych mianownikach. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach (między innymi zakupy, obliczanie długości drogi, długości odcinków w zadaniach geometrycznych).Tutaj możesz wykonać podstawowe działania na ułamach ułamków, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.Podaj licznik i mianownik obu ułamków, wybierz rodzaj działania a następnie wciśnij przycisk Oblicz.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.Materiał składa się z sekcji: "Jak odejmujemy.

Rozdzielność dzielenia względem dodawania lub odejmowania. Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, to żeby je dodać lub odjąć, to należy je wcześniej sprowadzić do wspólnego mianownika.Cele szczegółowe: Uczeń po lekcji powinien: zna sposób dodawania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach, umie dodawać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności i z przekraczaniem jedności, potrafi zapisywać dodawanie ułamków na podstawie zaznaczonych części figur, kształtuje umiejętność .dodawanie ułamków, dodawanie ułamków o różnych mianownikach, dodawanie ułamków zwykłych, dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach, dodawanie ułamków kalkulator, dodawanie ułamków o różnych mianownikach klasa 5, odejmowanie i dodawanie ułamków, dodawanie ułamków zwykłych przykłady, dodawanie ułamków o różnych mianownikach zadania, dodawanie ułamków o .Dodawanie ułamków o różnych mianownikach Odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 10 ćwiczeń. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o. TRENING:Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - Matematyka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Film - dodawanie liczb mieszanych (kawałków pizz).

Droga, prędkość, czas * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V. CP 5 Odczytanie współrzędnej .Rozdzielność mnożenia względem dodawania lub odejmowania. ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH. Odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian. Proste, odcinki, kąty.Dodawanie i odejmowanie Dodajemy i odejmujemy ułamki o jednakowych mianownikach Odejmujemy ułamki o tych samych mianownikach. zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne (14) zaokrąglanie (9) zegar (9) zliczamy (1) złudzenia (2) Szukaj na tym blogu. Dodawanie ułamków zwykłych .Materiał składa się z sekcji: "Dodawanie ułamków", "Dodawanie liczb mieszanych". Dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian. słownie opisują jak dodajemy ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach. Nauczysz się z niej, jak dodawać i odejmować ułamki, których mianowniki są takie same. Przeanalizuj poniższe przykłady: DODAWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH. i Gimnazjum. Mnożenie ułamków zwykłych. Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (na poziomie ucznia klasy 5) Dodawać i odejmować możesz wyłącznie ułamki o jednakowych mianownikach. Nazwa E-mail *dodawanie ułamków, mnożenie ułamków, ułamki zwykłe, dzielenie ułamków, odejmowanie ułamków, dodawanie i odejmowanie ułamków, dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, porównywanie ułamków, skracanie ułamków, dzielenie ułamków zwykłych, ułamki dziesiętne, zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, mnożenie ułamków zwykłych, dodawanie i odejmowanie .Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej 07:52 Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe 08:20 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie 03:55 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady 06:16Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej 07:52 Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe 08:20 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie 03:55 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady 06:16 Jeżeli dwa ułamki mają ten sam mianownik, to wtedy dodajemy je sumując liczniki.

BP 2 Skracanie ułamków.

Dokończenie filmu p.t. Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach .Dodawanie ułamków zwykłych - Ćwiczenia dla uczniów. Nr zadania Badana czynność Kategoria celu Poziom wymagań 1 Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach. Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych. Odejmowanie .Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - Matematyka S.P. Poznasz zasadę dodawania i odejmowania liczb, które zawierają całości i części ułamkowe. Materiał zawiera 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 7 ćwiczeń. Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy nr 1 i prosi o wykonanie zadań 1 - 3 zgodnie z zapisanymi poleceniami. Materiał zawiera materiał metodyczny (obudowany ilustracjami, animacją) pokazujący sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach oraz odejmowania od liczby naturalnej ułamka zwykłegoNa tej lekcji powtórzymy zasadę dodawania i odejmowania ułamków o tych samych mianownikach. Formularz kontaktowy. Nauczyciel zapisuje pracę domową na tablicy, a uczniowie w zeszytach.Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej 07:52 Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe 08:20 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie 03:55 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady 06:16Drogi Użytkowniku, wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Przykłady i ćwiczenia- dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach: obliczanie jaka część figury jest zamalowana, dodawanie zamalowanych części figur .Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe 08:20 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie 03:55 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady 06:16 Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej 06:14Z tej wideolekcji dowiesz się: - jak sprawnie dodawać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, - co zrobić, gdy w wyniku dodawania otrzymasz ułamek niewłaściwy, - w jaki sposób poprawnie .Materiał zawiera : - animację pokazującą sposób dodawania ułamków o jednakowych mianownikach, - dwa ćwiczenia interaktywne na dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Dzielenie ułamków zwykłych.

Działania pisemne. Filmy - odejmowanie od całości ułamka i od ułamka ułamek o takim samym mianowniku (odkładanie części pizzy), odejmowanie liczb mieszanych.Z tej wideolekcji dowiesz się: - w jaki sposób dodać do siebie ułamki o jednakowych mianownikach, - jak przedstawić dodawanie ułamków w sposób graficzny. Poprzednia strona Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych. Sprawdziany: Ułamki zwykłe (podstawy) (8 zadań) Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (8 zadań) Ułamki zwykłe (14 zadań) Tematy: Ułamki zwykłe Porównywanie ułamków zwykłych Skracanie i .Ta playlista dotyczy działań na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach. Opinie naszych użytkowników. Dokończenie filmu p.t..Komentarze

Brak komentarzy.