Test na technika mechanik
Je żeli dwa zespoły uzyskają tak ą sam ą liczb ę punktów, o zakwalifikowaniu si ę do finału zadecyduje kolejno ść przesłania odpowiedzi. Pami ętajcie o zasadach fair play , które oznaczaj ą prac ę bez pomocy osób trzecich. Tym razem na warsztacie Genesis Thor 300 TKL - bez bloku numerycznego, bez RGB ale za to z czerwonymi przełącznikami mechanicznymi i białym podświetleniem.Sep 20, 2019Definition from Wiktionary, the free dictionary..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt