Sprawdzian z astronomii i grawitacji

Uczęszczam do szkoły średniej i dobrze wiem, jak ciężko jest się przygotować na test. Prawa K eple ra. Zaloguj się. wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).Poruszanie się planet Ruch po okręgu Prawo powszechnej grawitacji Prawa Keplera Prędkości kosmiczne Przeciążenie, niedociążenie, nieważkość. Ruch po o k ręgu i jego przyczyna. 1 Powtórzen…


Czytaj więcej

Sprawdzian z astronomii klasa 6

Sprawdzian 1- wrzesień- e. mat.pdf. Matematyka jest za pewne przedmiotem trudnym, wymagającym i nie zawsze tym ulubionym wśród młodzieży. ZADANIA KLASA VI. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. Obejmuje materiał: grawitacja i astronomia. Ułozyłam system punktowania i oceniania oraz zestaw przykładowych odpowiedzi. Fizyka, liceum technikum klasa I. Sprawdzian z historii klasa 6 - Wczoraj i dziś - przekrojowy test z całego podręcznika( Imię i nazwisko )…


Czytaj więcej