Przed próbną maturą sprawdzian 3 pazdro chemia 2017 odpowiedzi

(1 pkt) III.4.1-3. Silany mają skład Si n H 2n+2, podobnie jak nasycone węglowodory alifatyczne - C n H 2n+2. W ten sposób uczniowie drogą online. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 29 Imię i nazwisko .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Sprawdzian pazdro. (0-1) Dane są punkty A = (1, 2). Oficyna dukacyjna rzysztof Pazdro Przed próbną maturą. Znalazłam tylko 1 poziom podst i rozszerz (wygląda tak : .Ocyna dukacyjna rzyszto Pazdro 1 MATEMATYKA Przed próbną maturą. (0…


Czytaj więcej