Test chemia węglowodory klasa 8

Węglowodory - powtórzenie klasa 8 DRAFT. wg Piotrjanuszek. Przypominam, że nauczyciel zobowiązany jest zapewniać warunki do samodzielnej pracy ucznia. Uczeń ma okazję ćwiczyć np. umiejętność pisania równań reakcji chemicznych, przeprowadzania obliczeń chemicznych czy stosowania poprawnej terminologii chemicznej.Zeszyt ćwiczeń do klasy 8 jest ściśle związany z podręcznikiem Ciekawa chemia i zawiera zadania odnoszące się do konkretnych wymagań nowej podstawy programowej. Dział zawsze kończy się b…


Czytaj więcej